SPORY O KAPITALIZM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character
Start Michael von Liechtenstein (Geopolitical Intelligence Services): Co psuje kapitalizm

Michael von Liechtenstein (Geopolitical Intelligence Services): Co psuje kapitalizm

Email Drukuj PDF

Wrd komentatorw, politykw i niektrych ekonomistw zapanowaa ?intelektualna moda? na to, by twierdzi, i kryzys finansowy rozpoczty w Europie w 2008 roku spowodowany by przez zbytni wolno, swobod rynkow, albo tzw. turbo-kapitalizm. Zagadnienie gospodarek rynkowych i ich regulacji porusza w swoim artykule ksi Michael von Liechtenstein, ekspert do spraw finansw i gospodarki, zaoyciel i prezes zarzdu Geopolitical Information Service AG, prezes Industrie und Finanzkontor, midzynarodowego funduszu powierniczego z siedzib w Vaduz oraz szef think thanku ECAEF (European Center of Austrian Economics Foundation).

Wolne rynki sprzyjaj powstawaniu nierwnoci, ktra jest obecnie rdem problemw gospodarczych i spoecznych. Rezultatem takiej sytuacji s apele o wiksze zaangaowanie rzdu i ? jak twierdzi niemiecki minister finansw ? ukrcenie tego procederu. Nie ulega wtpliwoci, e potrzebne s nowe, sensowne przepisy prawne. Nie naley przy tym zapomina o skutecznych regulacjach. Dziki nim, konkurencyjno sprzyjaaby utrzymaniu przejrzystoci i uczciwoci rynku, pracujc jednoczenie dla dobra wszystkich zainteresowanych osb.

Jak zaznacza autor najwiksze problemy rozpoczy si w sektorze najbardziej regulowanym: w brany finansowej. Zawie przepisy sprzyjaj jedynie duym graczom (?zbyt duy, by upa?). To zachcio kartele do ustalania nieetycznych cen, co pokazaa afera Libor. Takie zachowania wielkich graczy wydaj si by w milczeniu tolerowane przez organy regulacyjne.

Tymczasem nieodpowiedzialne przekroczenie budetw przez rzdy poszczeglnych pastw doprowadzio w cigu ostatnich trzydziestu lat do powstania duych deficytw i dugu pastwowego. Jednym z gwnych powodw, dla ktrego banki centralne zdecydoway si na wprowadzenie polityki atwego pienidza, bya ch zagodzenia obcie fiskalnych. Jak w kadej brany ? zauwaa autora ? interwencja rzdu, podjta po to, by utrzyma niskie ceny, bdzie prowadzi do zakcenia funkcjonowania rynkw, zakamywania rzeczywistych zyskw, malwersacji naduy.

Problemy w sektorze finansowym powstay w wyniku koncentracji regulacji przemysowych w poczeniu z tanim pienidzem. Kapitalizm opierajcy si na wolnym rynku i konkurencji zastpiony zosta przez regulacje prawne i interwencjonizm rzdowy. Aby ukry ?kumoterstwo? midzy rzdami poszczeglnych krajw, a wielkimi bankami powstao pojcie ?turbo-kapitalizmu?. Prawdziwe rynki i kapitalizm przyjy obcienia na siebie. Jednake, jak zauwaa Michael von Liechtenstein, na tym nie koniec. Kapitalizm i wolny rynek oskarono o fundamentalny problem, jakim jest nierwno.

Jak wskazuje autor, owa nierwno wci wzrasta. Jednak przed wystosowaniem ideologicznych i demagogicznych oskare naley przeanalizowa przyczyny powstawania tego zjawiska. Zliberalizowanie rynkw pracy, towarw i usug pomogo wydosta si z ubstwa okoo miliardowi osb w cigu ostatnich dwudziestu piciu lat.

Epoka atwego i taniego pienidza spowodowaa wiele szkd. Brak ujemnych stp procentowych przyczyni si do utraty oszczdnoci przez ogromn liczb osb, jak rwnie do pogbienia kultury zaduania oraz groby utraty oszczdnoci emerytalnych. Dziki temu ubstwo znw moe sta si problemem wrd osb starszych zamieszkujcych kraje wysoko rozwinite. Ubocznym efektem polityki taniego pienidza jest powstawanie tzw. baniek spekulacyjnych, ktre w sposb drastyczny zwikszaj nierwnoci na papierze, nawet jeli nie przyczyni si do tego, e bogaty stanie si jeszcze zamoniejszy. Obecno duej iloci pienidzy w przestrzeni gospodarczej powoduje, e rynki akcji i nieruchomoci s zbyt drogie, co z kolei przyczynia si do zmniejszenia inwestycji w gospodarce i hamuje jej rozwj.

Podsumowujc, wedug ksicia Michaela von Liechtenstein prawdziw przyczyn stagnacji gospodarczej i rosncej nierwnoci jest przeregulowanie. Zjawisko to jest nieefektywne i zachca politykw do krtkoterminowych interwencji wewntrz gospodarki. Bd oni zmuszeni do znalezienia wsppracownikw w sektorze prywatnym, poniewa nieefektywno rynku moe by opacalna tyko dla nielicznych, uprzywilejowanych podmiotw ? ze szkod dla biznesu i reszty interesantw. W opinii autora politycy i twrcy regulacji nie powinni narzuca na rynku ogranicze, lecz stworzy reguy umoliwiajce swobodne funkcjonowanie wolnych rynkw, bowiem konkrecja i innowacje s rdem bogactwa i dobrobytu, z ktrych korzysta kady beneficjentw.

Opracowaa: Katarzyna Kwinta

rdo: www.gisreportsonline.com/market-economies-regulation-and-crony-capitalism,1951,c.html

 

MenuStart Michael von Liechtenstein (Geopolitical Intelligence Services): Co psuje kapitalizm