Krakowskie tradycje intelektualne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Po raz pierwszy prezentowane w caoci, fundamentalne dzieo wybitnego historyka, traktujce o jednym z najbardziej interesujcych okresw historii Polski. Szykanowany przez komunistw Wadysaw Konopczyski pisa je w ostatnich latach ycia. Stworzy erudycyjn, opart na prowadzonych przez kilka dekad gruntownych badaniach, skrelon z niezwykym rozmachem panoram myli polskiej z czasw, kiedy stana ona przed bodaj najwikszym wyzwaniem w swych dziejach: gdy podja prb zatrzymania Rzeczpospolitej na jej drodze do upadku. To fascynujca opowie o przezwycianiu niekiedy wielowiekowych przyzwyczaje i stereotypw, o pokusie lepego naladownictwa obcych rozwiza ustrojowych, spoecznych, gospodarczych i kulturowych, zwaszcza tych nadcigajcych z Francji, o nieustannym konfrontowaniu idei z realiami osiemnastowiecznej polityki. Autor analizuje koncepcje Konarskiego, Karwickiego, Wybickiego, Kotaja, Staszica, Stroynowskiego, Leszczyskiego, Szaniawskiego, Skarszewskiego, Naxa, Wielhorskiego, Krasiskiego, Zamoyskiego i wielu innych mylicieli tego okresu. Poznanie ich dorobku jest niezbdne dla zrozumienia przyczyn upadku I RP i niepowodzenia prb jej ratowania. Jego przemylenie moe take inspirowa rozwaania o naturze wspczesnej polityki, pewne bowiem saboci i zalety polskiej politycznoci s niezmienne mimo upywu wiekw.

 

Email Drukuj PDF

Podsumowanie pracy intelektualnej krakowskich ?Staczykw? dokonane przez jednego z ich czoowych przedstawicieli. Rozwaania o polityce polskiej XIX w. i gwnych prdach umysowych epoki.

 

Email Drukuj PDF

Wznowienie wydanej po raz pierwszy w 1948 r. jednej z najwaniejszych ksiek w dorobku wybitnego ekonomisty, filozofa i myliciela politycznego, prekursora polskiego chrzecijaskiego liberalizmu. Rozwaania Krzyanowskiego na temat wolnoci, rwnoci, sprawiedliwoci i etyki w yciu publicznym zachowuj aktualno take w kontekcie wspczesnych patologii ycia politycznego.

 

Email Drukuj PDF

Wybr pism yjcego w XIX wieku historyka i publicysty, zwizanego z Hotelem Lambert i konserwatywnymi rodowiskami galicyjskimi, twrcy krakowskiej szkoy historycznej, podejmujcej polemik z dominujcym do poowy XIX wieku w polskiej historiografii stanowiskiem wyraanym przez Joachima Lelewela i jego naladowcw.

 

Email Drukuj PDF

Wybr pism wybitnego historyka, ukazujcy jego refleksj na temat polskich dziejw i tradycji politycznej, a take rzeczywistoci II RP. W tomie znajduje si m.in. niepublikowana dotd praca "Polska w dobie pierwszego rozbioru", a take synne szkice "Bar i Maj", "Z dziejw naszej partyjnoci" oraz "Rzd i Sejm w dawnej Rzeczypospolitej".

 

Email Drukuj PDF

Wybr pism jednego z najwybitniejszych polskich uczonych 1 po. XX w., ktry ukazuje zwizki polskiej myli politycznej i kultury z ideami zrodzonymi na Zachodzie i w Rosji, podkrelajc oryginalno wielu wtkw rodzimej tradycji.

 

Email Drukuj PDF

Wybr pism czoowego myliciela konserwatywnego XIX wieku, rozwaajcego temat fundamentw adu spoecznego i istoty polityki, z pozycji konserwatywnych analizujcego przebieg i skutki polskich zryww powstaczych (zwaszcza powstania styczniowego) i wnikliwie diagnozujcego zagroenia wynikajce ze wzrostu popularnoci idei komunistycznych i liberalnych.

 

Email Drukuj PDF

Wybr pism zwizanego z krakowskimi ?Staczykami? czoowego polskiego myliciela drugiej poowy XIX i pocztku XX wieku, autora kontrowersyjnych prac powiconych dziewitnastowiecznym polskim zrywom powstaczym (zwaszcza powstaniu styczniowemu), polityce Bismarcka i przemianom spoecznym dokonujcym si w owym czasie.

 


Menu Gwne


Projekt zrealizowany przy udziale finansowymMiasta Krakowa


OMP poleca


Wyszukiwarka

Najczciej czytane

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 448 gości